Batthyány Miklós

1892. 07. 31-én született a vas vármegyei Csendlakon (ma Tisina, Szlovénia). Római katolikus vallású. Szülei Batthyány Zsigmond és Kaldziwa Olga. 1902-05-ig magántanuló a kőszegi Szent Benedek-rendi Katolikus Gimnáziumban. 1905-09-ig is magántanuló, a négy évből hármat a szombathelyi katolikus gimnáziumban, egyet az 1906-07-es évet a keszthelyi premontrei katolikus gimnáziumban végzett. A császári és királyi haditengerészet kötelékébe egyéves tanfolyam elvégzése után került. Szolgált 1912-ben az SMS Erzherzog Franz Ferdinand hadihajón és az SMS Adria tüzér iskolahajón, 1913-ban az SMS Szigetvár cirkálón, az SMS Zrínyi hadihajón és az SMS Custozza kazamatahajón. 1914-ben újra az SMS Zrínyi hadihajóra kapott beosztást. 1916-ban torpedótiszti tanfolyamot végzett. 1918-ban a Dunaflottilla állományában az SMS Barsch őrnaszádon szolgált. 1919-ben rendelkezési állományban volt. A két háború között a család novai birtokait igazgatta. 1936-ban Szombathelyen feleségül vette Gaál Annát. 1916-tól már a Magyar Adria Egyesület tagja, 1937-ben a Zalaegerszegen megalakult Magyar Haditengerészeti Egyesület zalai csoportjának elnöke. A II. világháborús és azt követő időszaka egyelőre még feltáratlan. 1964-ben Balatonkilitiről emigrált Ausztriába. 1969. 06. 04-én hunyt el Güssingben.

Előmenetele:

tengerész tisztjelölt 1911.09.01

tengerész kadét 1913.02.01

tengerész zászlós 1914.06.01

fregatthadnagy 1914.08.01

sorhajóhadnagy 1918

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon a kardokkal (1917)

1912-1913-as Emlékkereszt (1913)

Batthyány Miklós és felesége Kivándorló útlevele 1964-ben.