Kiadványok

Hosszú évek hagyományőrző tevékenysége során sok információ és adat gyűlt össze, több hagyaték, naplók, visszaemlékezések és egykori tengerészek önéletrajza megfordult a kezeink között, témákra bontva ezeket igyekeztünk átadni az érdeklődők részére. Így Bálint Ferenc, Hideg István és Isztin Gyula szerkesztésében megjelent három könyvünk, ezek a következők:

Császári és Királyi Haditengerészet

A világ tengerein

Új könyvünk „Császári és királyi haditengerészet – A világ tengerein” címmel: négy magyar – köztük egy vas vármegyei (körmendi), egy erdélyi (korondi), egy szarvasi és egy nagykanizsai - matróz tollából íródott eredeti naplókat, visszaemlékezéseket, gondolatokat, dalokat adunk közre. A visszaemlékezések egy-egy ázsiai, Ausztrália és Óceánia-i hajóúton íródtak és útiélményeket, leírásokat, élménybeszámolókat tartalmaznak, melyből megismerhetjük az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetét az ott szolgált tengerészek szemszögéből. Ezen kívül a matrózok életrajza és a fennmaradt fotók, képeslapok is színesítik a 320 oldalas kiadvány anyagát 110 képpel.

4500 Ft

Császári és királyi haditengerészet szolgálatában

Vas vármegye

"Császári és királyi haditengerészet szolgálatában - Vas vármegye" címmel: hosszú kutatómunka során 180 tengerészt sikerült felkutatnunk, akik a történelmi Vas vármegye területéhez kötődnek. Sorsukról, életükről - melyeket fennmaradt hagyatékokból, könyvtári és levéltári kutatásokból sikerült megismerni - és az osztrák-magyar haditengerészetről szól a kiadvány. 280 oldalas kiadvány plusz 44 oldalas kiegészítő füzet; 215 + 57 képpel.

3500 Ft

Császári és királyi haditengerészet szolgálatában

Matróznaplók

"Császári és királyi haditengerészet szolgálatában - Matróznaplók" címmel: két korabeli matróznaplót és egy visszaemlékezést tartalmaz. Ezek egymást kiegészítve térben és időben mutatják be a haditengerészet magyar vonatkozásait. Időbeli felépítését adja, hogy a kötetben elsőként megjelenő matróznapló az 1908-as évben íródott, majd a második matróznapló már közel a Nagy Háborúhoz 1912-ben, és a harmadikként megjelenő visszaemlékezés pedig a Háború egyik számunkra tragikus és szomorú eseményéről, a Szent István hadihajó elsüllyedéséről ad első kézből leírást.

2500 Ft