Bayer Pál

M.F.T.R vonalfőnök. Született Ostffyasszonyfán 1863. december 7-én. 1914. július 26-tól 1916. december 1-ig Pancsován mint hajóparancsnok teljesített szolgálatot, mely idő alatt előbb dunaparti őrszolgálatban volt, majd az átkelő és visszavonuló csapatok szállítását és élelmezését látta el. Később 5 gőzös és 39 uszály személyzetével a partvédelem terén is sikereket ért el. A Szerbia ellen felvonuló német hadsereg részére a Tiszán, Temesen és a Bégán vízi járműveket rekvirált, azokat kijavította, és az átkelési helyekre szállította. Az átkelt hadsereget hadianyaggal és élelmi cikkekkel ellátta, később pedig Németország élelmezésére Pancsován át gabonát és lisztet szállító járművek felett rendelkezett. A felsorolt teljesítményekért a hadidíszítményes Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntették ki. Feleségével, akivel 1892-ben házasodott meg, Gönyűben éltek. Négy gyermekük született, Mária, Ilona, Pál, Gizella. Felesége 1943-as halálát még 80 évesen gyászolta.

Bayer Pál