cserszegi-gárdai Csesznák Lajos

cserszegi-gárdai Csesznák Lajos sírja a polai tengerész temetőben

1860. március 21-én született Vasváron, másnap ugyanitt megkeresztelték. Édesapja cserszegi-gárdai Csesznák László királyi tanácsos, Ferenc József rend lovagja, uradalmi jószágkormányzó. 1855-60 között volt Vasvár császári és királyi járásszolgabírója. Édesanyja Miskei Mária. Hatodik gyermekként született, hat leány és egy fiú testvére volt.

1870-73-ig a Keszthelyi Premontrei Katolikus Gimnáziumban tanult.

1876-ban jelentkezett a fiumei haditengerészeti akadémiára. A négy év elvégzése után 1880. július 1-től tengerészkadétként kezdte meg a szolgálatát a császári és királyi haditengerészetnél. 1880. október 4-én az SMS Fasana korvettel külföldi útra indult. Dél-Amerika: Montevideo; Közép Amerika: Barbados, Jamaica, Havanna; Észak-Amerika: Philadelphia; nagyobb megállókkal Angliába hajóztak. Innen hazakísérték az itt készült X. és XII-es számú torpedónaszádokat Polába, ahová 1881. november 10-én futottak be.

1881. augusztus 27-én I. Ferenc József király édesapjának, Csesznák Lászlónak és törvényes utódainak, így Csesznák Lajosnak is a cserszegi-gárdai előnevet adományozta.

Még ez év végén az SMS Laudon fregattra kapott beosztást. A hadihajóval 1882 elején a cattaroi-öbölbe ment és részt vett Krivosije megszállásában. Július 14-én az SMS Laudon fregattot Egyiptomba rendelték a bizonytalan politikai helyzet miatt, majd az ottani állapotok rendeződése után cirkáló útra indult a Kelet-Földközi tengeren. A hadihajóval november 25-én érkezett vissza Polába. Mivel a hajót 1883 januárjától kivonták a szolgálatból felújítás céljából, Csesznák Lajos tartalékállományba került.

1884-ben szolgált az SMS Radetzky fregatton, majd az SMS Minerva korvetten, ami iskolahajó volt fedélzeti és kormányos altiszteknek.

1885. május 1-től tengerészzászlós rangban a Tengerész Műszaki Bizottság állományába került. 1887. július 29-től a Konstantinápolyban állomásozó SMS Taurus kerekes gőzősre kapott beosztást. 1888-ban torpedó és aknász tiszti tanfolyamot végzett el. 1889-ben az SMS Kaiser Max kazamatahajón és az SMS Alfa Torpedó és aknász iskolahajón, 1890-ben az SMS Lussin torpedóhajón és az SMS Radetzky fregatton szolgált.

1891. május 1-től 2. osztályú sorhajóhadnaggyá nevezték ki és egy rövid időre az SMT XIII. torpedónaszádra kapott beosztást, majd július 1-től az utolsó szolgálati helyén az SMS Novara fregatt tüzér iskolahajón kezdett el oktatni.

1893. január 31-én hunyt el influenza szövődményeként kialakult tüdőgyulladásban. Február 2-án, 32 évesen temették el a polai tengerész temetőben.