Fülöp Lajos

Fülöp Lajos 1887-ben született Celldömölkön. 1907-ben megnősült, feleségül vette Horváth Máriát. 1908-ban vonult be a császári és királyi haditengerészethez. Az I. világháborúban mint 3. osztályú matróz szolgált, 1915 júliusában az SMS Adria tüzér kiképző hadihajón, 1916-ban a Pólában állomásozó SMS Bellona lakó- és őrhajón. A háború után földműves, napszámosként dolgozott Celldömölkön. Felesége 40 évesen, három gyermekük 16, 17, 18 évesen hunytak el. Fülöp Lajos 1938-ban 51 évesen.