Gesztesy János

1865. november 24-én született Kőszegen. Édesapja Gesztesy János törvényszéki bíró, édesanyja Haas Anna volt. 1872-73-ban a szombathelyi Püspöki Elemi Iskolába járt. 1880-ban felvételt nyert a fiumei haditengerészeti akadémiára, 1884. július 1-én kezdte meg szolgálatát mint tengerészkadét. Szeptember 24-ével az SMS Saida fedélzetére osztották be, amely október elején külföldi missziós útra indult a Gibraltár - Bahia - Fokváros - Melbourne - Sydney - Új-Zéland - Fiji - Holland-Kelet-India - Szingapúr - Colombo - Áden - Szuez - Port Said - Pola útvonalat bejárva. Polába 1886. február 5-én futott be a Saida 34478 tengeri mérföld (63853 km) megtétele után.

1886. február 8-tól az SMS Novara tüzérségi iskolahajón folytatta szolgálatát. Május 2-től az SMS Lussin torpedócirkálóra vezényelték, majd június 25-től visszakerült a Novarára. December 26-tól a kaszárnyahajóként szolgáló SMS Habsburg-on kapott beosztást. 1887. május 3-tól az SMS Erzherzog Albrecht páncélos fedélzetén teljesített szolgálatot, majd július 12-én visszatért a Habsburgra. 1888. április 15-től az SMS Leopard torpedócirkálóra vezényelték. Június 5-től helyi alkalmazásban (Flottenstand) szolgált Polában október 7-ig, amikor az SMS Möve szkúner legénységéhez helyezték át. 1889. április 3-tól az SMS Don Juan d’Austria páncéloson szolgált, innen július 15-tel az SMS Frundsberg korvettre vezényelték. November 1-gyel előléptették sorhajózászlóssá, majd a matrózkar egyik századához helyezték át. 1891. szeptember 15-én ismét fedélzeti beosztást kapott az SMS Erzherzog Friedrich páncélos korvett állományába. 1892. január 6-tól ismét helyi alkalmazásba került Polában, majd augusztus 21-től az SMS Lussinra vezényelték át. December 22-én az SMS Kronprinz Erzherzog Rudolf csatahajóra osztották be. 1893. július 1-től szárazföldi beosztást kapott, a haditengerészeti szertár felszerelési igazgatóságán mint felügyelőtiszt. 1894. január 2-től az SMS Erzherzog Friedrich páncélos korvetten szolgált. Innen ismét szárazföldi beosztásba került a zárai térparancsnoksághoz 1894. július 11-től. 1895. december 6-tól áthelyezték helyi alkalmazásba, a zárai haditengerészeti kiegészítő körzet parancsnokságára. 1897. november 1-gyel 2. osztályú sorhajóhadnaggyá léptették elő. 1898. június 11-ig maradt ebben a beosztásban, ekkor áthelyezték a matrózkar parancsnokságához, ahol a nyilvántartó részleg vezetője lett. 1900. november 1-gyel 1. osztályú sorhajóhadnaggyá léptették elő. 1904. április 26-tól a polai haditengerészeti szertárhoz helyezték mint a kikötőraktár vezetőjét. 1904 őszén várakozási illetékkel szabadságolták 1905. október 31-ig, majd ezt egy-egy évvel meghosszabbították. Ennek letelte után sem tért vissza a szolgálatba, hanem továbbra is szabadságon maradt, immár fizetés nélkül. 1908. november 1-gyel nyugállományba vonult, ez alkalommal a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Szabadságolása minden bizonnyal feltaláló tevékenységével függhetett össze, mivel 1906-1908 között az alábbi szabadalmakat nyújtotta be a magyar királyi Szabadalmi Hivatalhoz:

Mindhárom szabadalom a torpedók működésének javítására szolgált. Gesztesy a 45526. és a 42356. számú szabadalmait később egy szabadalmi ügyvivő útján próbálta értékesíteni. Nyugdíjas éveit St. Peter bei Grazban, illetve Bécsben töltötte, itt hunyt el 1915. február 12-én.

Előmenetele:

Tengerészkadét: 1884.07.01.

Sorhajózászlós: 1889.11.01.

2. osztályú sorhajóhadnagy: 1897.11.01.

1. osztályú sorhajóhadnagy: 1900.11.01.

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Ferenc József-rend lovagkeresztje (1908)

Jubileumi Emlékérem (1898)

Jubileumi Kereszt (1908)