Hartlab Károly

1850-ben született Rohoncon (ma Rechnitz, Ausztria). 1866-1869 között a fiumei haditengerészeti akadémián tanult. 1869. július 9-én kezdte meg a szolgálatát a császári és királyi haditengerészetnél tengerészkadétként. 1872. november 1-től tengerészzászlóssá léptették elő. 1875. június 25-től az SMS Grille ágyúnaszádra osztották be, amely állomáshajó volt Dalmáciában. 1876. november 6-tól az SMS Don Juan D’ Austria kazamatahajóval két kelet-földközi-tengeri úton és Albánia blokádjában vett részt. 1878. október 29-től az SMS Allnoch dampferen szolgált, a hajó a trieszti tengeri körzetparancsnoksághoz tartozott. 1880. november 1-től 2. osztályú sorhajóhadnagyi rendfokozattal a matróz hadtestben fegyveres tiszt. 1882. februártól az SMS Bellona kazamatahajó az állomáshelye. 1882. július 13. – 1883. június 1. között az SMS Saida korvetten szolgált, ez idő alatt a hajó földközi-tengeri úton volt. Hartlab Károlyt 1884-ben a haditengerészet tartalékállományba helyezte. 1904. november 1-től 1918-ig szolgálaton kívüli sorhajóhadnagyként szerepelt a császári és királyi haditengerészet jegyzékében.

A civil életben tevékenyen részt vett Rohonc fejlődésében. 1891-ben Nagy Ignác plébánossal hidegvíz-gyógyintézet megnyitását tervezték, melynek érdekében felhívást bocsátottak ki részvények jegyzésére.1899-ben megalakult Rohoncz és vidéke Első Önsegélyező Szövetkezete, aminek alelnöke volt Hartlab Károly, 1908-ig betöltötte ezt a posztot. 1903-tól Rohoncon konzervgyárat alapít nővére gyermekeivel, Bogdánfalvi Bogdány Rezsővel és Jenővel, amelyet az I. világháború után felszámoltak. A háború alatt 1915-ben Bogdány Jenővel 100 koronát ajánlanak fel a háborúban elesett tisztek özvegyeinek és árváinak épülő Erzsébet-Otthon számára.

Hartlab Károly 1926-ban hunyt el Rohoncon.

Előmenetele:

Tengerészkadét 1869.07.09.

Tengerészzászlós 1872.11.01.

Sorhajóhadnagy 1880. 11.01.

Kitüntetései:

Hadiérem (1873)

Jubileumi Emlékérem (1898)

Jubileumi Kereszt (1908)

Küldemény az SMS Don Juan D’ Austria hadihajón szolgáló Hartlab Károly tengerészzászlós részére. A hadihajó a görög Szalonikiben tartózkodott 1878. április 30-án.