Huszár Miklós

1891-ben született Körmenden. A szabó mesterséget tanulta ki. 1912-ben vonult be a császári és királyi haditengerészethez. 1913-ban áthelyezték a 83-as gyalogezredbe. Az I. világháború kitörése tényleges szolgálatban érte és 1914. augusztus 23-án Janownál esett át a tűzkeresztségen. Lublin mellett sebesült meg először, majd felépülve ismét az orosz fronton harcolt, ahonnan 1915 augusztusában súlyos betegen került kórházba. Felgyógyulása után újra az orosz frontra került, ahol 1916. januárban újra megsebesült, aminek folytán segédszolgálatra nyert beosztást az 5-ös vártüzérekhez. Az összeomlás őrvezetői rangban érte. 1924-ben Budapesten feleségül vette Hajdú Gizellát. Még ez évben a fővárosban megszületett első gyermekük, Miklós, majd 1931-ben Körmenden Gábor és 1934-ben Szombathelyen Béla. A család 1950 ben emigrált az USA-ba, ahol az Iowa állam, Linn megye, Marion városában telepedett le. Bátyja, Árpád is szolgált a cs. és kir. haditengerészetnél; fivére, Béla 18-as honvédőrmester 1914 augusztusában Janow mellett halt hősi halált.

Huszár Miklós