Kiss András

Tengerész főfűtő. 1889-ben Szentkirályon született (Szombathely). A császári és királyi haditengerészetnél, azon belül a Dunaflottillánál teljesített szolgálatot az I. világháborúban. Az 1915-ös év elején az SMS Enns monitor állományából került a budapesti 1. számú gyöngélkedőházba (Marodenhaus No. 1.). Felépülése után 1915. május 15-én a Törökországnak muníciót szállító Belgrád gőzősre vezényelték. A gőzös Vincánál szerb tüzérségi tűzbe került, aknára futott, majd felrobbant. Személyzete három kivétellel hősi halált halt, a halottak között volt Kiss András is.