Koczor Gusztáv

1894-ben született Kőszegen. 1914-ben vonult be Polába a haditengerészethez. Kiképzése után az SMS Zrínyi hadihajóra osztották be, majd utána a háború végéig az SMS Helgoland cirkálón szolgált. Többek közt részt vett 1915-ben Ancona és Durazzó elleni hadműveletekben, majd az otrantói csatában 1917-ben. Még ez év végén áthelyezték a Dunaflottillához, ahol az összeomlásig szolgált, és II. osztályú matrózként szerelt le. A háború utáni zavaros eseményekben való részvételért 1921-ben hét hónapra internálták a zalaegerszegi fogolytáborba, ahol két hónap letöltése után az igazságügyminiszter felfüggesztette a büntetését. Szabadulása után Kőszegen ácsként dolgozott, majd vaskereskedést is üzemeltetett. A II. világháború alatt szolgált a Magyar Királyi Honvédségben. Felesége Hauser Irén, négy gyermekük született. 1958-ban ott volt az egykori parancsnoka, sachsenfelsi Dietrich Richard vezérfőkapitány temetésén. 1966-ban halt meg 71 évesen.

Kitüntetései:

Bronz Vitézségi Érem

Károly Csapatkereszt

Erdélyi és Délvidéki Emlékérem

Koczor Gusztáv

Koczor Gusztáv (a fehér ruhás altisztől jobbra a második) a kiképzésén. 1914.

Koczor Gusztáv (x-el jelölve)az SMS Helgoland legénységével.

Piknik kártyapartival a Cattaroi-öbölben. Koczor Gusztáv hagyatéka.

Szamaragolás a matróz bajtársakkal. Koczor Gusztáv hagyatéka.