Kussevich (Blackói) Andor (Andreas)

1890-ben született blackói (Horvátország) nemesi családban. Görög keleti vallású. Nagyapja Kussevich Szvetozár, volt szerémi főispán évtizedeken át a magyar főrendiház delegált tagja, aki tevékenyen részt vett az 1868-ban létrejött magyar-horvát kiegyezésben. A nagyapa 1882-ben nyerte el a magyar nemességet Kussevich Tivadar fogadott fiára és később Andor unokájára való átruházásával. A család 1904-ben költözött Szombathelyre, amikor az édesapát Kussevich Tivadart kinevezték az itteni MÁV üzletvezetőség élére. Kussevich Andor 1904-1909 között a Szombathelyi Katolikus Gimnázium tanulója volt. Az iskola befejeztével 1910-ben jelentkezett a császári és királyi haditengerészethez. Tengerész tisztjelöltként 1911-ben különböző hajókra kapott beosztást: SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia cirkáló, SMS Tegetthoff kazamatahajó, SMS Erzherzog Franz Ferdinand hadihajó. 1912-ben már tengerészkadétként szolgált az SMS Aspern cirkálón és az SMS Radetzky hadihajón. 1913-ban tengerészzászlósként az SMS Tegetthoff hadihajón, 1914 ben az SMS Saida cirkálón szolgált. Időközben torpedó tiszti tanfolyamot végzett. Az I. világháborús pályafutásának részletei egyelőre még feltáratlanok, amit tudni lehet róla, hogy fregatthadnagyként részt vett az SMS Babenberg hadihajó fedélzetén az olasz partok elleni 1915-ös támadásban. Az akcióról egy Szombathelyre írt levele alapján cikket közöltek le a Vasvármegye napilapban. A további életútja is feltáratlan még. Egy, a háború után 1921-ben megjelent újságcikk alapján Bécsben egy hazárdjátékon vesztett nagy összeg miatt rendőrségi ügybe keveredett.

Előmenetele:

1910.09.10 Tengerész tisztjelölt

1912.02.01 Tengerészkadét

1913.06.01 Tengerészzászlós

1914.08.01 Fregatthadnagy

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Bronz Katonai Érdemkereszt hadiszalagon a kardokkal 1917

Károly Csapatkereszt 1918

1915. augusztus 1-én a Vasvármegye napilapban megjelent újságcikk.