Lipschitz (Lóránt) József

Tartalékos tengerészkadét, 1879-ben született Sárváron. 1894-1897 között növendék a fiumei tengerészeti akadémián. 1900. október 1-től a haditengerészetnél szolgált, 1902. január 1-től tartalékos kadét, 1902-től tengerészhadnagy, 1905. júliustól hosszújáratú kapitány. 1906-ban IV. tiszt lett az Adria Rt-nél. 1908-ban magyarosította nevét Lipschitzről Lórántra. 1910 novemberétől 1912 augusztusáig a József Ágost, majd 1912/13-ban az Auguszta főhercegnő gőzösön volt parancsnok a Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. állományában. A háborús években a társaság hajózási osztályán vezető. 1918-tól felügyelő a társaság felszámolásáig. 1921 végén cégvezető. További sorsa ismeretlen.