Mittermann Ferenc

1891-ben született Devecseren. Katonai szolgálatát a császári és királyi haditengerészetnél töltötte. Az I. világháborúban az SMS Prinz Eugen hadihajóra volt beosztva. A háború után Budapesten élt. Tagja volt az 1937-ben megalakult Magyar Haditengerészeti Egyesület SMS Temes budapesti, III. kerületi csoportjának, amelyben pénztárosként tevékenykedett. 1945-ben a II. világháború alatt elvesztette családját és Pestről Górra költözött. A haditengerészetnél egy életre szóló barátságot kötött a góri Lökkös Józseffel, akinek egy rokona fogadta be házkörüli munkákra. Élete hátralévő éveit már a faluban élte le. 1966-ban a hegyfalui szanatóriumban halt meg és itt Hegyfalun is lett eltemetve. A halála után kiderült, hogy a családja a háború alatt nem pusztult el, csak elkeveredtek egymástól. A gyermekei megtalálták apjuk sírhelyét, ahová rendszeresen elzarándokoltak.

Kitüntetései:

Károly Csapatkereszt

1912/13-as Emlékkereszt

Mittermann Ferenc

Az SMS Prinz Eugen hadihajó fedélzetén, Lökkös József jobb oldalt áll, középen ül Mittermann Ferenc.