Reissig (Reiszig) Lajos István

Reissig (Reiszig) Lajos István 1876. augusztus 4-én született Szombathelyen Reissig Ede vármegyei főjegyző és Szegedy-Ensch Irma bárónő harmadik gyermekeként. A család vesztfáliai német eredetű volt, a nagyapa, Reissig Lajos Keresztély nyugalmazott császári és királyi kapitány 1836-ban kapott magyar nemességet. Reissig Lajos 1896. szeptember 20-án lépett a haditengerészet kötelékébe, mint tengerész tisztjelölt szolgálatát és képzését az SMS Novara iskolahajón kezdte meg. 1897. augusztus 9-vel az SMS Kaiser Franz Joseph I védett cirkálóra osztották be, majd átkerült az SMS Radetzky tüzérségi iskolahajóra. 1898. február 1-vel kinevezték tengerészkadétnak, május 3-tól az SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia páncélos cirkálón szolgált. 1899. január 19-től az állomáshajóként működő SMS Kerka ágyúnaszádra helyezték át. Szeptember 3-án az SMS Budapest partvédő páncéloson folytatta a szolgálatot. A következő beosztása az SMS Kaiserin Elisabeth védett cirkálón volt, majd helyi alkalmazásba (Flottenstand) helyezték 1900. augusztus 30-tól. 1901. január 26-tól az SMS Tegethoff kaszárnyahajón, majd szeptember 30-tól az SMS Nautilus matróz iskolahajón szolgált. 1902. május 1-én sorhajózászlóssá léptették elő, és áthelyezték a Triesztben állomásozó matrózkülönítményhez (Matrosen Detachement Trieste). Szeptember 15-től az SMS Taurus állomáshajóra osztották be. 1903 októberében megkapta az oszmán Medzsidije Rend 4. osztályát. 1903. november 2-án tüzértiszti tanfolyamra vezényelték át. A tanfolyam végeztével 1904. június 11-től az SMS Radetzky tüzérségi iskolahajón folytatta a szolgálatot. Innen szeptember 18-tól a trieszti haditengerészeti körzet parancsnokságára helyezték át, ahol mint a parancsnok, lovag Leopold von Jedina ellentengernagy segédtisztje működött. Több mint egy évig maradt ebben a beosztásban, mígnem a polai tengerészeti szertár parancsnokság felszerelési igazgatóságára osztották be ellenőrzőtisztnek 1905. december 14-ével. 1906. június 10-től újra fedélzeti beosztásba került az SMS Wien partvédő páncélos állományába, majd szeptemberben ismét az SMS Radetzkyre került. 1907. június 13-tól az SMS Zara fedélzetén folytatta a szolgálatot. Az SMS Zara a torpedóiskola kiképzőhajójaként működött ekkor. Szeptember 15. után az SMS Sankt Georg páncélos cirkálón szolgált. A következő évben fizetés nélküli szabadságot engedélyeztek számára 1908. szeptember 15-től 1909. július 31-ig szóló időtartamra. Időközben, 1908. november 1-vel sorhajóhadnaggyá léptették elő. A szabadság letelte után az SMS Erzherzog Friedrich sorhajóra osztották be 1909. szeptember 27-én, majd az SMS Adrián szolgált a tüzéroktatói tanfolyamon. 1910. október 29-től a hadügyminisztérium tengerészeti osztályára helyezték, parancsőrtiszt lett a flotta parancsnoka, gróf Rudolf Montecuccolli tengernagy mellett. 1911 áprilisában a montenegrói Danyilo-rend 4. osztályával tüntették ki. Montecuccolli 1913-as visszavonulása után Reissig továbbra is megmaradt a parancsőrtiszti beosztásában az új flottaparancsnok, Anton Haus tengernagy mellett. 1913 márciusában Katonai Érdeméremmel tüntették ki. 1914. május 9-től az SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia páncélos cirkálón szolgált, majd június 20-tól a Kaiser Karl VI páncélos cirkálóra helyezték át. Az I. világháború alatti tevékenysége sajnos nagyobbrészt feltáratlan. 1916. január 31-én az ellenség előtt mutatott vitéz magatartásáért a Bronz Katonai Érdeméremmel tüntették ki a Katonai Érdemkereszt szalagján, e kitüntetéshez 1917 szeptemberében megkapta a kardokat is. 1918. május 1-vel korvettkapitánnyá léptették elő, ugyanazon év szeptemberében pedig a Katonai Érdemkereszt 3. osztályát kapta meg a hadidíszítménnyel és a kardokkal. 1920 februárjában egy tengerésztiszti küldöttség díszkardot adományozott Horthy Miklósnak. A küldöttség vezetője Reissig korvettkapitány volt, ő nyújtotta át az ajándékot Horthynak. Az átadáskor elhangzott beszédet több korabeli újság is idézte. 1920. június 7-vel fregattkapitánnyá léptették elő. 1921. november 1-vel Reissiget a trianoni békediktátum előírásai miatt nyugállományba helyezték. Ebben a hónapban temették újra Budapesten az 1919-es monitorlázadás során hősi halált halt Csicsery László és Máhr Jenő sorhajóhadnagyokat. A szertartáson a gyászbeszédet Reissig fregattkapitány mondta. Reissig Lajos 1922. október 15-én hunyt el Budapesten egy orvosi beavatkozás során fellépő komplikáció miatt. A Kerepesi temetőben rendezett gyászszertartáson többek közt ott volt Horthy Miklós kormányzó és Wulff Olaf sorhajókapitány is. Reissig Lajos testét a búcsúztatás után a szombathelyi Kámonba szállították, ahol a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak, a Magyar Adria Egyesületnek, valamint a Nemzeti Casinonak is.

Előmenetele:

tengerész tisztjelölt: 1896.10.01.

tengerész kadét: 1898.02.01.

sorhajózászlós: 1902.05.01.

sorhajóhadnagy: 1908.11.01.

korvettkapitány: 1918.05.01. (1916.09.01. ranggal);

fregattkapitány: 1920.07.19. (1919.09.01. ranggal).

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Katonai Érdemkereszt 3. osztálya hadidíszítménnyel és kardokkal (1918)

Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján (1916) a kardokkal (1917)

Bronz Katonai Érdemérem piros szalagon (1913)

Károly Csapatkereszt (1917)

Jubileumi Emlékérem (1898)

Jubileumi Kereszt (1908)

Porosz Korona-rend 3. osztálya (?)

Oszmán Medzsidije Rend 4. osztálya (1903)

Montenegrói Danyilo Rend 4. osztálya (1911)

Reissig halotti étresítője.