Varga Lajos

1893-ban született Gyanón (ma Gyanógeregye). Édesapja Varga István földműves, édesanyja Németh Teréz. 1914-ben vonult be a császári és királyi haditengerészethez. Az I. világháborúban 1. osztályú matrózként szolgált az SMS Novara gyorscirkálón, amellyel részt vett az 1917. májusi otrantoi ütközetben, majd az SMS Szigetvár védett cirkálón. A háború után 1920-ban megnősült Rábamolnáriban (ma Püspökmolnári), feleségül vette Hegedüs Erzsébet postamesternőt. Itt született meg 1921-ben első gyermekük, Erzsébet. A további évei egyelőre még feltáratlanok. 1957-ben újra nősült, Szombathelyen feleségül vette Erhardt Rozáliát. 1965-ben hunyt el Vasszécsenyben, mint nyugdíjas postamester.