Geröly Ferenc

Tüzér matróz szakaszvezető, civilben géplakatos. 1892-ben született Sárváron. Iskolái elvégzése után 1913-ban bevonult Polába a haditengerészethez. A tüzér tanfolyamát az SMS Adria iskolahajón végezte el. 1914-től az SMS Erzherzog Friedrich hadihajón tüzérként volt szolgálatban, ahonnan 1915-ben visszakerült az SMS Adriára további kiképzésre, ahol altiszti iskolát végzett. 1916-ban tizedesként felvezényelték a haditengerészet budapesti különítményéhez, a Dunaflottillához, ahol az SMP Viza őrnaszádra osztották be. Két évig szolgált az őrnaszádon, ez idő alatt részt vett a Szerbia és a Románia elleni hadműveletekben. 1918 márciusában átkerült az SMS Leitha monitorra, ahol egy hónapot sem töltött el, mivel a hajót Óbudán leszerelték, és kivonták a hadiflotta állományából. Az összeomlásig már nem kapott beosztást újabb hadihajóra, altisztként szerelt le. A II. világháborúban a Magyar Királyi Honvédség állományában szolgált, és részt vett Erdély felszabadításában. A háború után Kőszegen telepedett le, és a szakmájában dolgozott. Felesége Krassóy Mária, két gyermekük született. Bátyja, Károly is a császári és királyi haditengerészetnél töltötte katonaidejét.

Kitüntetései:

II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem

1912/13-as Emlékkereszt

Bronz Vitézségi Érem

Porosz Háborús Érem

Károly Csapatkereszt

Magyar Háborús Emlékérem

A fent említett személyről további információk találhatók a Magyar Haditengerészeti Egyesület - S.M.S Balaton szombathelyi csoport oldalon.

Geröly Ferenc

Az SMP Viza őrnaszád legénysége, Geröly Ferenc jobbról negyedikként áll.

Az SMP Viza fedélzete a legénységgel

Az őrnaszád legénysége hangszerekkel és fedélzeti ebekkel.

Az őrnaszád matrózai kimenőn.

Az őrnaszád futballcsapata, Geröly Ferenc x-szel jelölve.

Fedélzet-súrolás az SMS Erzherzog Friedrich hadihajón. A képek Gerőly Ferenc hagyatékából.