Lökkös József

Tizedes, civilben vendéglős. 1890-ben született Gór településen. A vendéglős szakmát Szombathelyen tanulta ki, 1906-ban szabadult fel. Mint pincér és főpincér Szombathelyen, Csornán, Pápán és Keszthelyen is dolgozott. Katonai szolgálatra 1912-ben vonult be a haditengerészethez Polába. A háború alatt az SMS Prinz Eugen hadihajón szolgált. Számos tengeri ütközetben vett részt, pl.: Ancona bombázásában. 1917-ben megbetegedett, és saját kérelmére a 83. gyalogezredhez helyezték át. Az olasz frontra vitték, ahol a piavei harcokban vett részt. 1918-ban mint tizedes szerelt le. 1919-ben szülőfalujában, Górban önállósította magát és a családi vendéglőt üzemeltette. Feleségétől, Kozák Iréntől három gyermeke született: József, Endre és Mária. Lökkös József az 1960-as évek közepén hunyt el Górban. A haditengerészeti szolgálat alatt egy életre szóló barátságot kötött Mittermann Ferenc tengerész bajtársával, aki 1945-ben, miután elvesztette családját, Budapestről Górra költözött. (lásd: Mittermann Ferenc)

Kitüntetései:

Bronz Vitézségi Érem

Károly Csapatkereszt

1912/13-as Emlékkereszt

Lökkös József

Az SMS Prinz Eugen hadihajó fedélzetén, Lökkös József jobb oldalt áll, középen ül Mittermann Ferenc.