Dr. nemes Simon László

Simon László Pál 1887. január 25-én született Szombathelyen Simon Gyula gyógyszerész és Stamborszky Hermin gyermekeként.

Szombathelyen a Királyi Katolikus Főgimnáziumban (Ma Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium) érettségizett 1904-ben, majd felvételt nyert a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem orvosi karára, ahol 1909-ig tanult. 1907. április 1-től katonai szolgálatra vonult be egyéves önkéntesként a grazi császári és királyi 9. tábori vadászzászlóaljhoz.

1910. augusztus 12-én kezdte meg próbaszolgálatát fregattorvosként a császári és királyi haditengerészet kötelékében.

1910. december 23-tól az SMS Kaiser Karl VI fedélzetére osztották be. 1911. szeptember 1-től szárazföldi szolgálatra vezényelték, december 18-tól az SMS Aspern kiscirkálón szolgált. 1912. május 1-vel sorhajóorvossá léptették elő, augusztus 15-től a matrózkarhoz került. 1913. június 2-től a tengerészeti kórházhoz, majd június 18-án az SMS Kaiser Max laktanyahajó állományába vezényelték.

1914. szeptember 9-én feleségül vette görgői és toporczi Görgei Hildát, Görgei Artúr Guidó nevű bátyjának unokáját.

Háborús pályafutásának részletei nagyobbrészt feltáratlanok. Saját bevallása szerint szolgált az SMS Erzherzog Ferdinand Max, valamint az SMS Prinz Eugen fedélzetén, és részt vett a Lovčen-hegy, valamint az olasz partok elleni támadásban. 1915. május 1-vel magasabb fizetési fokozatba helyezték. 1916 augusztusában Koronás Arany Érdemkereszttel tüntették ki a Vitézségi Érem szalagján a kardokkal az ellenség előtt tanúsított önfeláldozó magatartásáért. 1917. december 20-án Teodoban megszületett Árpád nevű fia.

1919. március 1-vel előléptették őrnagyi rendfokozatba (Az előléptetés ténye kétszer is megjelent a Honvédségi Közlönyben kétféle rendfokozati megnevezéssel őrnagy-orvos, illetve III. osztályú tengerész-törzsorvos). Augusztus 1-től a szombathelyi katonai körlet egészségügyi főnöke 1920. február 15-ig, ekkor a városi katonai kórház parancsnokává nevezték ki. 1920. április 3-án Szombathelyen megszületett Ervin nevű fia. 1928. augusztus 1-től a szombathelyi honvéd és közrendészeti kórház igazgatójaként működött. 1935. április 6-tól a szombathelyi 3. vegyesdandár (1938-tól III. hadtest) vezető orvosa volt 1942. február 1-ig. 1942. május 1-vel nyugállományba vonult, továbbra is Szombathelyen élt.

1942. augusztus 31-től a Szombathelyi Kerületi Orvosi Kamara alelnöke volt. Későbbi sorsa, halálának ideje ismeretlen.

Mindkét gyermeke hivatásos katona lett: Árpád repülő, Ervin pedig utásztisztként szolgált a II. világháborúban. Simon Ervin utász főhadnagy 1943. február 16-án az oroszországi Szudzsánál hősi halált halt.

Dr. Simon László aktív tagja volt a Szombathelyi Premontrei Diákszövetségnek, folyamatosan támogatta egykori iskoláját.

Előmenetele:

fregattorvos: 1910.08.12.

sorhajóorvos: 1912.05.01.

őrnagy-orvos/III. osztályú tengerész-törzsorvos: 1919.03.01.

2. osztályú főtörzsorvos: alezredes, 1930.03.20.

1. osztályú főtörzsorvos: ezredes, 1936.05.01.

vezértörzsorvos: vezérőrnagy, 1941.05.01.

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Magyar Érdemrend középkeresztje (1942)

Magyar Érdemrend tisztikeresztje (1939)

Magyar Vöröskereszt érdemkeresztje a hadiékítménnyel (?)

Kormányzói dicsérő elismerés Magyar Koronás Bronz Érme katonai szalagon

Koronás Arany Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján a kardokkal (1916)

Károly Csapatkereszt (1918)

Nemzetvédelmi Kereszt (1942)

Magyar Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal (?)

Díszérem 35 évi hű szolgálatokért (1942)

Vöröskereszt 2. osztályú díszjelvénye hadidíszítménnyel (1917?)

1912/13-as Emlékkereszt (1913)

Dr. nemes Simon László

A fent említett személyről további információk találhatók a Magyar Haditengerészeti Egyesület - S.M.S Balaton szombathelyi csoport oldalon.