Széll Lehel Elemér

Széll Lehel Elemér 1880. november 16-án született Iglón evangélikus családban. Édesapja nemes Windt László takarékpénztári hivatalnok, édesanyja Thern Laura volt. A család 1625-ben kapott nemességet, vezetéknevüket 1882-ben magyarosították Széll-re.

Széll Lehel az iglói Evangélikus Főgimnáziumba járt, jó tanulmányi eredményéért több alkalommal elismerésben részesítették, a VIII. évfolyamban egy 40 koronás ösztöndíjat is elnyert. Tagja volt az iskola német önképzőkörének is.

Az érettségi letétele után 1898-ban beiratkozott a Királyi József Műegyetem Gépészmérnöki Karára. 1902-ben szerzett mérnöki oklevelet, de 1901. április 3-tól már haditengerészeti állományban volt, majd 1902. szeptember 1-én próbaszolgálatos 3. osztályú mérnökké nevezték ki. Még próbaszolgálata alatt, 1904. június 15-től egy Python osztályú torpedónaszád, az SMS Kígyó fedélzetére osztották be, három hónapos időtartamra. 1904. november 1-én véget ért a próbaszolgálata, és áthelyezték a gépépítészeti igazgatósághoz. 1905. október 19-től a morvaországi Vitkovicében működő vasműbe helyezték át, ahol a hadihajókhoz készített páncéllemezek gyártásának felügyelője lett. 1906. június 7-től ismét visszatért a gépépítészeti igazgatóság kötelékébe, majd november elsejével 2. osztályú mérnökké nevezték ki, majd 1908-ban ezt 1. osztályú gépépítészeti mérnökre módosították. 1909. szeptember 8-tól a fiumei tengerészeti akadémián teljesített szolgálatot, ő oktatta a géptan és gépelemek, valamint a gyakorlati gépüzemeltetés nevű tárgyakat. 1912-ben ismét a gépépítészeti igazgatóság állományába került.

1913. január 15-től az SMS Cyklop műhelyhajóra osztották be, innen május 25-én tért vissza a gépépítészeti igazgatóságra. Ismeretlen időpontban megnősült, feleségül vette Friedrich Friderikát. 1913. november 11-én megszületett Polában Friderika Amália nevű lánya. Laura nevű másik lánya születési időpontját nem ismerjük.

Háborús pályafutásának részletei sajnos nagyobbrészt feltáratlanok. 1915. november 1-vel 3. osztályú gépépítészeti főmérnökké nevezték ki. 1916. január 6-án tagja volt a Magyar Adria Egylet küldöttségének, amely az egyesület ajándékát, egy Szent István királyt ábrázoló plakettet adott át az SMS Szent István csatahajó legénységének. Sződy Szilárd alkotását Edmund Grassberger sorhajókapitány, a parancsnok vette át.

1916. december 23-án a Ferenc József-rend hadidíszítményes lovagkeresztjével tüntették ki, a háború során nyújtott kiváló szolgálata elismeréseképpen. 1917. május 1-vel magasabb fizetési fokozatba helyezték. 1918. április 8-án az ellenség előtt tanúsított kiváló szolgálatáért a Bronz Katonai Érdemérmet vehette át a Katonai Érdemkereszt szalagján. Július 20-án a korábban megkapott Ferenc József-rend lovagkeresztjéhez megítélték számára a kardokat is. 1920-ban az igazolási eljárás során igazolták, majd 1921. november 1-vel számos tiszt-társával együtt a trianoni békediktátum korlátozó előírásai miatt nyugállományba helyezték. 1920-23 között az Óbudán működő Hajó- és Gépjavítóműhely Részvénytársaság elnökségi tagja volt.

1923-tól a szombathelyi Putsch-féle gyapjúárugyár igazgatója volt. Tagja volt a Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek, előbb a fiumei osztálynak, majd a két világháború között a szombathelyi osztályának, itt egy ideig alelnökként, majd választmányi tagként is működött. A világháború előtt számos haditengerészeti témájú ismeretterjesztő előadást tartott az egyesületben. Ugyancsak választmányi tagja volt a Magyar Adria Egyesületnek is. 1937-ben a Magyar Haditengerész Egyesület szombathelyi, SMS Balaton csoportjának alelnökévé választották. Halálának pontos ideje nem ismert, valószínűleg 1946 körül hunyt el.

Előmenetele:

3. osztályú mérnök (próbaszolgálat) 1902.09.01.

3. osztályú mérnök (XI. rangosztály) 1904.11.01.

1. osztályú gépépítészeti mérnök (X. rangosztály) 1906.11.01.

3. osztályú gépépítészeti főmérnök (IX. rangosztály) 1915.11.01.

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Ferenc József-rend lovagkeresztje, hadidíszítménnyel (1916) kardok (1918)

Bronz Katonai Érdemérem a katonai érdemkereszt szalagján (1918)

Jubileumi Kereszt (1908)

1912/13-as Emlékkereszt (1913)

Széll Lehel Elemér

1916. január 6-án, vízkereszt napján az SMS Szent István hadihajón a Magyar Adria Egyesület által a hajónak adományozott Szent István plakett felszentelése. A képen balról az első tiszt Széll Lehel gépészfőmérnök.

Az ünnepségen Anton Haus flottaparancsnok jelenlétében megszentelték a magyar nők által készített díszzászlót is. A képen balról jobbra a harmadik Széll Lehel gépészfőmérnök.

A fent említett személyről további információk találhatók a Magyar Haditengerészeti Egyesület - S.M.S Balaton szombathelyi csoport oldalon.