Dr. Szomraky (Szumrák) Zoltán

Dr. Szomraky (Szumrák) Zoltán 1889. július 7-én született Szombathelyen, két húga volt. Édesapja a szombathelyi felsőkereskedelmi iskolában tanított. Középfokú iskoláit szülővárosában végezte, majd 1907-től Budapesten a Királyi Magyar Tudomány-Egyetem orvosi karán tanult. A hadseregbe egyéves önkéntes orvosnövendékként került 1910-ben. Szolgált segédorvos-helyettesként a pozsonyi 19. helyőrségi kórházban. Orvosi diplomáját 1913-ban vehette át. Pályáját a budapesti Erzsébet kórházban segédorvosként kezdte, majd a szombathelyi Fehérkereszt Gyermekkórházban másodorvosként és a szombathelyi csapatkórházban önkéntesként a bel- és sebészeti osztályon praktizált. 1914-ben a szekszárdi közkórház szülészeti osztályának éléről vonult be a császári és királyi haditengerészet kötelékébe, ahol júniusban kinevezték próbaszolgálatos fregattorvosnak és a polai tengerészeti kórház állományába osztották be. A háború első szakaszában az SMS Babenberg sorhajón, az SMS Sankt Georg és az SMS Aspern cirkálókon teljesített szolgálatot. Próbaszolgálata 1915 márciusában véget ért, tényleges fregattorvossá nevezték ki. 1916. május 1-én sorhajóorvossá léptették elő 4-es rangszámmal. Ugyanebben az évben elnyerte a Vöröskereszt 2. osztályú díszjelvényét hadidíszítménnyel. 1917-ben a Dunaflottilla állományába osztották be, itt az SMS Sava monitor fedélzetén szolgált. 1917. szeptember 15-én az ellenség előtti kitűnő magatartása elismeréséül Koronás Arany Érdemkereszttel tüntették ki a vitézségi érem szalagján a kardokkal. A háború befejezéséig a Dunaflottilla állományában maradt. 1919. január 1-gyel tartalékállományba helyezték. Leszerelése után Szombathelyen lett sebész alorvos, 1922-24. között Debrecenben szerzett sebészi szakképesítést. 1923-tól a celldömölki közkórház, teljes nevén a Vas vármegyének Felsőbüki Nagy Sándor alapította Kemenesaljai közkórháza igazgató-főorvosa lett. Vezetése alatt az intézmény komoly fejlődésen ment keresztül. Tagja volt a Magyar Sebésztársaságnak. 1925 júliusában az alakuló hivatásos tűzoltókat a mentőszolgálatra kiképeztette, így a mentőszolgálat alapítása is nevéhez fűződik. 1930-ban a Celldömölki Egyesült Sport Egyesület elnökévé választották. 1931. szeptember 2-án megnősült, Vintze Jolán tanítónőt vette feleségül. 1935-től Celldömölk képviselőtestületének tagja lett. Valamikor ebben az időben változtatta a nevét Szomraky-ra. Alapítótagja volt az 1937-ben megalakult Magyar Haditengerészeti Egyesület SMS Balaton szombathelyi csoportjának. A háborús évek alatt kialakult szívbetegségébe 1938. január 18-án belehalt. A város elismert és szeretett orvosát többezres tömeg kísérte utolsó útjára. Végakaratának megfelelően orvos kollégája a szívét kioperálta, és a kórház számára szent ereklyeként megőrizte. Dr. Szomraky Zoltán emlékét Celldömölkön a mai napig utcanév őrzi.

Előmenetele:

fregattorvos (próbaszolgálatos) 1914.06.17.

fregattorvos 1915.03.09.

sorhajóorvos 1916.05.01.

Kitüntetései (viselési sorrendben):

Koronás Arany Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, kardokkal (1917)

Károly Csapatkereszt (1918)

Vöröskereszt 2. osztályú díszjelvénye, hadidíszítménnyel (1916)

A fent említett személyről további információk találhatók a Magyar Haditengerészeti Egyesület - S.M.S Balaton szombathelyi csoport oldalon.

Dr. Szomraky (Szumrák) Zoltán

Szomraky Zoltán jobbról a szekszárdi korházban. 1914.

Szomraky Zoltán azonosító (dög) cédulája.

Szomraky Zoltán sorhajóórvos névjegykártyája.

Szomraky Zoltán (jobbról) az SMS Babenberg hadihajó tiszti étkezdéjében.

Dr Szumrák Zoltán (balról) fregattorvos az SMS Babenberg hadihajón 1914-ben.